Lainojen-yhdistäminen.fi on Leadout Oy:n omistama ja hallinnoima verkkopalvelu.

Leadout Oy on sitoutunut käsittelemään toiminnassaan kohtaamien ihmisten henkilötietoja ensiluokkaista tietosuojakäytäntöä noudattaen.

Tästä selosteesta saat kattavan kuvan sivustolla kerättyjen henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, kuten minkä tyyppistä tietoa sivustomme käyttäjistä kerätään, kuinka kerättyä tietoa käytetään ja miten tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille.

Rekisterinpitäjän viralliset tiedot

Leadout Oy

PL 272
20101 Turku

Y-tunnus: 2584445-3

Tietosuojavastaava:

Jari Jokelainen

asiakaspalvelu@lainojen-yhdistäminen.fi

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja kerätään?

Lainojen-yhdistäminen.fi-sivuston kautta kerättävillä henkilötiedoilla on selkeä ja läpinäkyvä käyttötarkoitus. Ne kerätään ensisijaisesti markkinointitarkoituksiin, erityisesti rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden tarjoamien palveluiden esittelyyn ja tiedottamiseen. Lisäksi tietoja käytetään viestintään liittyvissä asioissa, asiakassuhteiden ylläpidossa sekä sopimusten ja lakisääteisten velvollisuuksien hoitamisessa.

Tässä selosteessa on liitetty yksityiskohtaiset tiedot siitä, mitä tietoja sivustolta kerätään. Nämä tiedot voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan. Ensimmäisenä ovat Leadout Oy:n sivustoiltaan keräämät tiedot, joita välitetään yhteistyökumppaneille tilattujen palvelujen tai tuotteiden toimittamiseksi ja laskuttamiseksi, kuten kartoitustiedot. Toiseen kategoriaan kuuluvat tiedot, jotka on tarkoitettu informointiin ja markkinointiin liittyen tarjottuihin palveluihin ja tuotteisiin, nimeltään markkinointi- ja asiakaspalvelutiedot. Kolmas kategoria sisältää automaattisesti kerättävät tiedot, jotka liittyvät verkkopalveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen, tunnetaan käyttäjätietoina.

Lisäksi tietoja voidaan hyödyntää Leadout Oy:n palveluiden parantamiseen ja niihin liittyvään tutkimustyöhön, mikä auttaa yhtiötä kehittämään palveluitaan entisestään.

Millaista tietoa rekisteröidyistä kerätään Lainojen-yhdistäminen.fi-sivustolla?

Rekisteröidyistä kerätään ainoastaan sitä tietoa, joka on sivuston käyttötarkoitusta varten tarpeellista.

Kartoitustiedot

Lainojen-yhdistäminen.fi-sivuston pääasiallinen tarkoitus on välittää luotonhakijoiden tietoja luotonantajille. Sivuston käyttäjistä voidaan tätä tarkoitus varten kerätä seuraavia Kartoitustietoja.

Henkilötiedot
 • Etu- ja sukunimet
 • Henkilötunnus (henkilön todentaminen, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen)
 • Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero(t) ja sähköpostiosoite)
Taustatiedot
 • Kansalaisuus
 • Siviilisääty
 • Työllisyys
 • Ammatti
 • Asepalvelus (jos hakija on alle 30-vuotias mies)
Luottokelpoisuuteen vaikuttavat tiedot
 • pankkitilit, aikaisemmat lainat ja luotot, pankki- ja luottokortit sekä luottohistoria ja -tiedot
 • Liikevaihto ja menot (yrityksen)
 • Lainatyyppi jota hakija on hakemassa
 • Rahoitustuotteet ja lainat joita rekisteröity on hakenut

Markkinointi- ja asiakaspalvelutiedot

Sivustolla voidaan kerätä tietoja myös markkinointi- ja asiakaspalveluttarkoituksia varten. Markkinointitiedot kootaan erilliseen sivustokohtaiseen markkinointirekisteriin ja voi sisältää rekisteröidystä seuraavat tiedot:

 • Etu- ja sukunimet
 • Osoitetiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Sukupuoli
 • Syntymäaika
 • Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset
 • Asiakaspalvelutiedot ja yhteydenotot

Verkkopalvelun ja sähköisten työkalujen keräämät Käyttäjätiedot

Sähköiset työkalut

Leadout Oy sitoutuu käyttämään ainoastaan sellaisia työkaluja, jotka tallentavat Käyttäjätietoja ja joiden palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n alueella voimassa olevaa henkilötietojen käsittelylakia. Yritys hyödyntää erilaisia anonyymiä analytiikkaa käyttäviä työkaluja palvelussaan.

Lainojen-yhdistäminen.fi-sivuston analytiikka tukeutuu Google Analyticsiin, joka kerää anonymisoitua tietoa sivuston käyttäjien käyttäytymisestä. Lisätietoja Google Analyticsista löydät täältä.

Evästeet

Lainojen-yhdistäminen.fi-sivustolla voidaan kerätä käyttäjien päätelaitteita koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selaimesi tallentaa laitteellesi käyttäjän tunnistamista varten.

Leadout Oy hyödyntää evästeitä monin tavoin, kuten kävijämäärän laskentaan, sivuston analysointiin ja tilastolliseen seurantaan. Tavoitteena on tehdä palvelusta entistä paremmin käyttäjiä palveleva. Saatamme myös käyttää kolmansien osapuolten evästeitä.

Evästeillä voidaan kerätä tietoja, kuten:

 • Käyttäjän IP-osoite
 • Kellonaika
 • Vieraillut sivut ja viipymäaika
 • Selaintyyppi, käyttöjärjestelmä
 • Mistä verkko-osoitteesta käyttäjä tuli sivustolle ja mihin siirtyy jälkeenpäin
 • Palvelin ja verkkotunnus, josta käyttäjä tuli sivustolle
Evästeet kolmansien osapuolien sivuilla

Evästeitä voidaan käyttää myös mainonnan kohdentamiseen kolmansien osapuolten sivustoilla. Leadout Oy tekee yhteistyötä verkkomainonnan erikoistuneiden yritysten kanssa, joiden avulla voidaan kohdentaa mainoksia kiinnostavimmille käyttäjille, ja arvioida mainosten tehokkuutta. Tämä voi sisältää:

 • Kuinka monta kertaa mainos on näytetty
 • Onko mainos avattu
 • Johtiko mainos ostokseen verkkokaupassa

Käyttäjä voi itse hallita evästeiden käyttöä selaimen asetuksista. On hyvä huomio, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa sivuston toiminnallisuuksia.

Evästeiden avulla tehdyn mainosten kohdentamisen voi kieltää alla olevista linkeistä:

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fi

http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Tietojen säilytysaika riippuu siitä, mihin tarkoitukseen tietoja on kerätty. Joissakin tapauksissa tietojen säilytysajat määräytyvät suoraan lakisääteisten velvollisuuksien perusteella. Markkinointitietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjä tarvitsee niitä markkinoinnin tarkoituksiin. Tietojen soveltuvuus ja tarve arvioidaan vähintään kahden vuoden välein, ja tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot poistetaan. Rekisteröidyt voivat vaatia tietojensa poistamista milloin tahansa. Kartoitustietoja säilytetään vuoden ajan, ja automaattisesti kerättävät sivustotiedot poistetaan viimeistään 38 kuukauden kuluttua vierailusta. Käyttäjät voivat myös poistaa evästeisiin liittyvät tiedot selaimensa asetuksista milloin tahansa.

Kenellä on pääsy tietoihin ja kuinka tiedot on suojattu?

Leadout Oy suhtautuu tietojen suojaamiseen erittäin vakavasti. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina tietoturvallisessa ympäristössä. Tekniset ja organisatoriset suojatoimenpiteet, kuten salasanat, palomuurit ja lukitut tilat, varmistavat tiedot. Tietojen manuaalinen käsittely ei ole sallittua markkinointi-, kartoitus- tai sivustotiedoille. Vain työnsä puolesta oikeutetut työntekijät pääsevät käsiksi henkilötietoihin, ja heitä on koulutettu ja ohjeistettu asianmukaisesti. Kaikkia Leadout Oy:n työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus, ja ulkopuolisten palveluntarjoajien tietosuojataso on varmistettu erityissopimuksin.

Mistä tiedot kerätään ja mikä on keräyksen laillinen perusta?

Tiedot kerätään pääasiassa suoraan rekisteröidyltä itseltään. Kartoitus- ja markkinointitietoihin talletettavat tiedot kerätään suoraan asiakkaalta, ja sivustotiedot tallentuvat automaattisesti käyttäjän selainasetuksissaan antaman suostumuksen kautta. Leadout Oy:n oikeus käsitellä tietoja perustuu asiakassuhteeseen, suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Luovutetaanko tietoja ulkopuolisille tahoille?

Leadout Oy:n kartoitustietojen käsittelyssä on tiettyjä piirteitä, joita on hyvä ymmärtää. Yhtiö luovuttaa näitä tietoja säännönmukaisesti luotonantajille yhtenä kokonaisuutena muokkaamattomina. Sen sijaan markkinointitietoja ja sivustotietoja ei luovuteta ulkopuolisille säännönmukaisesti, paitsi yhtiön käyttämien tietojärjestelmien ja tiedon analysointiin liittyvien palveluiden osalta.

Leadout Oy voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia tiedonkeräämisessä, tallentamisessa ja käsittelyssä. Tähän liittyy esimerkiksi yhteistyö Amazon Web Services Inc.:n kanssa, joka tarjoaa pilvipalvelinpalvelua (AWS). Lisätietoja AWS:n tietoturvasta ja sitoutumisesta EU:n tietosuojatasoon löytyy heidän verkkosivustoltaan. Ulkopuolisten palveluiden käyttö on aina tarkasti määriteltyä ja talletettu tieto minimoitu. Yhtiö ei talleta arkaluonteista tietoa muuta kuin korkeimman tietosuoja- ja tietoturvatason palveluihin, ja ulkopuoliset palveluntarjoajat ovat sitoutuneet voimassa oleviin EU:n tietosuojakäytäntöihin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tapahtuu erityistilanteissa. Kartoitustietoja ei yleensä siirretä ulkopuolelle, mutta tekniset järjestelmät saattavat tehdä siirron välttämättömäksi. Esimerkiksi AWS:n palvelimista osa sijaitsee EU:n ulkopuolella, mutta niiden tietoturva ja sitoutuminen EU:n tietosuojatasoon on vahvistettu.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on myös laajat oikeudet vaikuttaa hänen tallennettuihin henkilötietoihinsa. Hänellä on oikeus tarkistaa ja oikaista tietoja sekä käyttää muita lakisääteisiä oikeuksia, kuten tietojen siirtäminen toiselle rekisterinpitäjälle, vastustaminen, rajoittaminen, suostumuksen peruuttaminen ja tietojen poisto rekisteristä. Erityisesti markkinointiin liittyen rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käsittely suoramarkkinointia ja muita tutkimuksia varten. Mikäli rekisteröity kokee, että hänen tietojensa käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa lainsäädäntöä, hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Muutokset

Leadout Oy on sitoutunut ylläpitämään tietosuojatasonsa myös tulevaisuudessa ja päivittää tätä Tietosuojaselostetta tarpeen mukaan. Suosittelemmekin, että tutustut Tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Luotettavaa palvelua

Ylpeänä voimme kertoa, että olemme auttaneet jo yli 20 000 suomalaista asiakasta löytämään edullisimman lainan heidän tarpeisiinsa. Me olemme täällä sinua varten aina, kun tarvitset lainaa netistä. Palvelumme on täysin maksuton ja keskittyy tarjoamaan sinulle parasta mahdollista palvelua.

Yhdistelylainaa tietoturvallisesti

Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää. Käytämme salattua yhteyttä kaikissa transaktioissa, mikä takaa henkilötietojesi turvallisen ja luottamuksellisen käsittelyn. Sinun ei tarvitse huolehtia tietoturva-asioista - se on meidän tehtävämme.

Kotimainen luottopalvelu

Lainojen-yhdistäminen.fi on suunniteltu yhteistyössä suomalaisten kumppaniemme kanssa tarjoamaan sinulle helppo ja yksinkertainen tapa löytää edullinen laina netistä. Toimimme yhteistyössä useiden luotettavien lainanvälittäjien kanssa varmistaaksemme, että saat parhaan mahdollisen lainatarjouksen aina kun sitä tarvitset.

Kenelle palvelumme on suunnattu?

Nämä ohjeistukset auttavat meitä tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen palvelun. Lainaamisen ehdot eivät ole esteitä, vaan tapa varmistaa, että voimme tarjota juuri sinulle sopivan lainaratkaisun.

Ikä

Sinun tulee olla 20 vuoden iässä tai vanhempi

hakijan palkkatulot

Tulot

Vuosittaiset tulosi ovat vähintään 7200 euroa

Maksuhistoria

Julkiset maksuhäiriömerkinnät puuttuvat sinulta

Laina ei vaadi vakuuksia

Vakuudet

Voit hakea lainaa ilman tarvetta vakuuksille

Hakijan lainamäärä

Lainamäärä

Haettava lainasumma voi vaihdella 2.000 euron ja 60.000 euron välillä

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Tarvitsenko vakuuksia lainan hakua varten?

Yhdistelylainaa voit hakea ilman vakuuksia tai takaajia. Jopa 50 000 euron suuruisen vakuudettoman lainan saaminen on mahdollista. Muistathan kuitenkin, että vakuudeton laina voi tulla kalliimmaksi kuin vakuudellinen laina, sillä sen korot ovat yleensä korkeammat.

Usein kysytyt kysymykset

Voinko hakea lainaa jos minulla on maksuhäiriömerkintä?

Yleisesti ottaen pankit ja muut rahoituslaitokset eivät myönnä lainaa henkilölle, jolla on maksuhäiriömerkintä. Hakijan luottotietojen on oltava kunnossa, ja hänen on oltava täysi-ikäinen, usein vähintään 25-vuotias. Lisäksi hakijalla tulee olla säännölliset tulot ja vakituinen asuinpaikka Suomessa. Jokaisella pankilla ja rahoituslaitoksella on omat kriteerinsä lainan myöntämiselle, joten eri vaihtoehtoja kannattaa tutkia huolellisesti.

Usein kysytyt kysymykset

Miten nopeasti saat rahat tililleni?

Yleensä hyväksytyn lainahakemuksen jälkeen rahat siirretään tilillesi melko nopeasti. Jotkut rahoituslaitokset saattavat tehdä tämän jopa 15 minuutin sisällä, kunhan hakemus on tehty arkipäivänä ja toimistotyöaikojen sisällä. Joissakin tapauksissa rahat ovat tililläsi samana päivänä tai viimeistään kahden päivän kuluttua hakemisesta. Lainan saamisen nopeus voi riippua myös siitä, minkä pankin tilillä olet, mihin aikaan päivästä haet lainaa, sekä onko kyseessä arkipäivä, viikonloppu tai pyhäpäivä.